Ak sa správa nezobrazuje korektne, kliknite prosím na tento odkaz
danovecentrum.sk
 
danovecentrum.sk
 
Poznámky k účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky
danovecentrum.sk
Poznámky k účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky
 

Poznámky ako povinná súčasť účtovnej závierky veľkej účtovnej jednotky alebo subjektu verejného záujmu.

Formulár spracovaný vo Worde alebo v Exceli. Zasielame Vám obe verzie (Word, Excel) a je už len na Vás, ktorá Vám bude vyhovovať viac.

     
Cena: 15,60 €  
Kúpiť  Kúpiť
 
 
Poznámky k účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky
danovecentrum.sk
Poznámky k účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky
 

Poznámky ako povinná súčasť účtovnej závierky malej účtovnej jednotky.

Formulár je spracovaný vo worde alebo v exceli. Zasielame vám obe verzie (word, excel) a je už len na vás, ktorá vám bude vyhovovať viac.

     
Cena: 12,00 €  
Kúpiť  Kúpiť
 
 
Poznámky k účtovnej závierke pre mikro účtovné jednotky
danovecentrum.sk
Poznámky k účtovnej závierke pre mikro účtovné jednotky
 

Poznámky ako povinná súčasť účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky.

Formulár spracovaný vo Worde alebo v Exceli. Zasielame vám obe verzie (Word, Excel) a je už len na vás, ktorá vám bude vyhovovať viac.

     
Cena: 8,40 €  
Kúpiť  Kúpiť
 
 
Daňový a účtovný poradca podnikateľa 4/2019
danovecentrum.sk
Daňový a účtovný poradca podnikateľa 4/2019
 

Zmeny živnostenského zákona od roku 2019

Zákon o DPH – novely

Príspevok na rekreáciu v roku 2019

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti 2018

     
Cena: 10,42 €  
Kúpiť  Kúpiť
 
 
Dane a Účtovníctvo 1/2019
danovecentrum.sk
Dane a Účtovníctvo 1/2019
 

Účtovná závierka v PÚ

Účtovná závierka v JÚ

Povinnosti platiteľov DPH

     
Cena: 11,72 €  
Kúpiť  Kúpiť
 
 
Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2-3/2019
danovecentrum.sk
Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2-3/2019
 

Koncoročné povinnosti platiteľa dane

Konsolidovaná účtovná závierka v podmienkach SR

Daň z nehnuteľnosti v roku 2019

Účtovná závierka v JÚ

Mikro účtovná jednotka

Praktické príklady k uplatneniu super odpočtu od základu dane

     
Cena: 11,59 €  
Kúpiť  Kúpiť
 
 
Daňový a účtovný poradca podnikateľa 1/2019
danovecentrum.sk
Daňový a účtovný poradca podnikateľa 1/2019
 

Zmluva o predaji podniku z právneho hľadiska

Predaj podniku a základ dane u daňovníkov účtujúcich v podvojnom účtovníctve

Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2018

     
Cena: 12,67 €  
Kúpiť  Kúpiť
 
 
Úplné znenia zákonov, ktoré by vás mohli zaujímať:
 
 
Úplné znenia zákonov 47/2018
danovecentrum.sk
Úplné znenia zákonov 47/2018
 
  • Zamestnancovi patrí náhrada preukázaných účelne vynaložených výdavkov na školné, zápisné, skúšobné a školské učebnice na zabezpečenie vzdelania zodpovedajúceho základnému vzdelaniu alebo strednému vzdelaniu jeho dieťaťa v krajine alebo mieste dočasného vyslania.
  • Kritériami pre určenie vhodnej školy sú najmä: bezpečnosť dieťaťa, ochrana zdravia dieťaťa, kvalita poskytovaného vzdelania, vyučovací jazyk a jazyková kontinuita.
     
Cena: 1,80 €  
Kúpiť  Kúpiť
 
 
Úplné znenia zákonov 46/2018
danovecentrum.sk
Úplné znenia zákonov 46/2018
 
  • Zmenami sa umožňuje súkromná výroba destilátov z vlastného ovocia pre vlastnú spotrebu fyzickými osobami výlučne za zákonom presne stanovených podmienok. Na Slovensku, rovnako ako aj v okolitých krajinách existuje dlhodobá tradícia súkromnej výroby destilátov z vlastného dopestovaného ovocia, ktorá je však platnou právnou úpravou postavená mimo zákon.
     
Cena: 3,24 €  
Kúpiť  Kúpiť
 
 
Úplné znenia zákonov 45/2018
danovecentrum.sk
Úplné znenia zákonov 45/2018
 
  • Úplné znenie opatrenia Ministerstva financií SR,ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov.
     
Cena: 2,28 €  
Kúpiť  Kúpiť
 
 
Úplné znenia zákonov 34/2018
danovecentrum.sk
Úplné znenia zákonov 34/2018
 
  • V nadväznosti na zavedenie dane z poistenia sa novelou zákona o účtovníctve dopĺňa spôsob oceňovania virtuálnej meny v účtovníctve účtovnej jednotky.
  • V prípade, ak časť nákladov poistenia bude zaplatená dcérskou spoločnosťou, resp. účtovne priradená dcérskej spoločnosti, budú tieto náklady poistenia predstavovať základ dane z poistenia.
     
Cena: 2,28 €  
Kúpiť  Kúpiť
 
 
Kontakt
 
kontakt
 
telefón:
 
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
 
objednavky@pp.sk
mail
 
WEB:
 
www.pp.sk
shop
 
e-shop:
 
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina
   
   
facebook linked in google+
 
   


Ak si neželáte dostávať e-maily tohto druhu, kliknite prosím na tento odkaz.